NIK – bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Zgodnie z raportem NIK “bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni nie jest w Polsce właściwie chronione. Nie podjęto dotąd spójnych i systemowych działań w zakresie monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni. Aktywność państwa paraliżował przede wszystkim brak jednego ośrodka decyzyjnego, koordynującego działania innych instytucji publicznych oraz bierne oczekiwanie na rozwiązania, które w tym obszarze ma zaproponować Unia Europejska.”

Jak widać administracja państwowa najwyższego szczebla nie jest na bieżąco ze skalą zmagań mających obecnie miejsce w cyberprzestrzeni. Nie wróży to dobrze.

1 2