Zabezpieczenie dowodów

Zabezpieczanie dowodu jest kluczowym elementem całego procesu informatyki śledczej. Błędy popełniane na tym etapie są zwykle nieodwracalne. Jeżeli dowód został zabezpieczony w niewłaściwy sposób, lub co gorsza, jeżeli w trakcie zabezpieczania dowodu, integralność źródła dowodowego uległa naruszeniu, w większości przypadków, nie będzie on mógł być użyty w dalszym toku postępowania.
Błędy popełniane później, w trakcie analizy lub raportu będą zawsze mogły być naprawione – chociaż może to być w wielu przypadkach przykry dla popełniającego proces.
W rozdziale tym opisuję sposoby zabezpieczenia dowodów ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych źródeł dowodowych z jakimi zetkniemy się w praktyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *